Alert button

Automated Pulmonary Embolism Detection from CTPA Images Using an End-to-End Convolutional Neural Network

Nov 10, 2021
Yi Lin, Jianchao Su, Xiang Wang, Xiang Li, Jingen Liu, Kwang-Ting Cheng, Xin Yang

Figure 1 for Automated Pulmonary Embolism Detection from CTPA Images Using an End-to-End Convolutional Neural Network
Figure 2 for Automated Pulmonary Embolism Detection from CTPA Images Using an End-to-End Convolutional Neural Network
Figure 3 for Automated Pulmonary Embolism Detection from CTPA Images Using an End-to-End Convolutional Neural Network
Figure 4 for Automated Pulmonary Embolism Detection from CTPA Images Using an End-to-End Convolutional Neural Network

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: