Alert button

Quantization of Deep Neural Networks for Accurate EdgeComputing

Apr 25, 2021
Wentao Chen, Hailong Qiu, Jian Zhuang, Chutong Zhang, Yu Hu, Qing Lu, Tianchen Wang, Yiyu Shi†, Meiping Huang, Xiaowe Xu

Figure 1 for Quantization of Deep Neural Networks for Accurate EdgeComputing
Figure 2 for Quantization of Deep Neural Networks for Accurate EdgeComputing
Figure 3 for Quantization of Deep Neural Networks for Accurate EdgeComputing
Figure 4 for Quantization of Deep Neural Networks for Accurate EdgeComputing

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: