Alert button

RegNet: Self-Regulated Network for Image Classification

Jan 03, 2021
Jing Xu, Yu Pan, Xinglin Pan, Steven Hoi, Zhang Yi, Zenglin Xu

Figure 1 for RegNet: Self-Regulated Network for Image Classification
Figure 2 for RegNet: Self-Regulated Network for Image Classification
Figure 3 for RegNet: Self-Regulated Network for Image Classification
Figure 4 for RegNet: Self-Regulated Network for Image Classification

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: