Alert button

FakeRetouch: Evading DeepFakes Detection via the Guidance of Deliberate Noise

Sep 19, 2020
Yihao Huang, Felix Juefei-Xu, Qing Guo, Xiaofei Xie, Lei Ma, Weikai Miao, Yang Liu, Geguang Pu

Figure 1 for FakeRetouch: Evading DeepFakes Detection via the Guidance of Deliberate Noise
Figure 2 for FakeRetouch: Evading DeepFakes Detection via the Guidance of Deliberate Noise
Figure 3 for FakeRetouch: Evading DeepFakes Detection via the Guidance of Deliberate Noise
Figure 4 for FakeRetouch: Evading DeepFakes Detection via the Guidance of Deliberate Noise

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: