Alert button

P3SGD: Patient Privacy Preserving SGD for Regularizing Deep CNNs in Pathological Image Classification

May 30, 2019
Bingzhe Wu, Shiwan Zhao, Guangyu Sun, Xiaolu Zhang, Zhong Su, Caihong Zeng, Zhihong Liu

Figure 1 for P3SGD: Patient Privacy Preserving SGD for Regularizing Deep CNNs in Pathological Image Classification
Figure 2 for P3SGD: Patient Privacy Preserving SGD for Regularizing Deep CNNs in Pathological Image Classification
Figure 3 for P3SGD: Patient Privacy Preserving SGD for Regularizing Deep CNNs in Pathological Image Classification
Figure 4 for P3SGD: Patient Privacy Preserving SGD for Regularizing Deep CNNs in Pathological Image Classification

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: