Alert button

ESE: Efficient Speech Recognition Engine with Sparse LSTM on FPGA

Feb 20, 2017
Song Han, Junlong Kang, Huizi Mao, Yiming Hu, Xin Li, Yubin Li, Dongliang Xie, Hong Luo, Song Yao, Yu Wang, Huazhong Yang, William J. Dally

Figure 1 for ESE: Efficient Speech Recognition Engine with Sparse LSTM on FPGA
Figure 2 for ESE: Efficient Speech Recognition Engine with Sparse LSTM on FPGA
Figure 3 for ESE: Efficient Speech Recognition Engine with Sparse LSTM on FPGA
Figure 4 for ESE: Efficient Speech Recognition Engine with Sparse LSTM on FPGA

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: