Alert button
Picture for Zhang Kai

Zhang Kai

Alert button

Text2Tree: Aligning Text Representation to the Label Tree Hierarchy for Imbalanced Medical Classification

Nov 28, 2023
Jiahuan Yan, Haojun Gao, Zhang Kai, Weize Liu, Danny Chen, Jian Wu, Jintai Chen

Viaarxiv icon

LKPNR: LLM and KG for Personalized News Recommendation Framework

Aug 23, 2023
Chen hao, Xie Runfeng, Cui Xiangyang, Yan Zhou, Wang Xin, Xuan Zhanwei, Zhang Kai

Figure 1 for LKPNR: LLM and KG for Personalized News Recommendation Framework
Figure 2 for LKPNR: LLM and KG for Personalized News Recommendation Framework
Figure 3 for LKPNR: LLM and KG for Personalized News Recommendation Framework
Figure 4 for LKPNR: LLM and KG for Personalized News Recommendation Framework
Viaarxiv icon

ChatDoctor: A Medical Chat Model Fine-tuned on LLaMA Model using Medical Domain Knowledge

Mar 27, 2023
Li Yunxiang, Li Zihan, Zhang Kai, Dan Ruilong, Zhang You

Figure 1 for ChatDoctor: A Medical Chat Model Fine-tuned on LLaMA Model using Medical Domain Knowledge
Figure 2 for ChatDoctor: A Medical Chat Model Fine-tuned on LLaMA Model using Medical Domain Knowledge
Figure 3 for ChatDoctor: A Medical Chat Model Fine-tuned on LLaMA Model using Medical Domain Knowledge
Viaarxiv icon