Alert button
Picture for Yunming Ye

Yunming Ye

Alert button

DiffCast: A Unified Framework via Residual Diffusion for Precipitation Nowcasting

Dec 11, 2023
Demin Yu, Xutao Li, Yunming Ye, Baoquan Zhang, Chuyao Luo, Kuai Dai, Rui Wang, Xunlai Chen

Viaarxiv icon

HPCR: Holistic Proxy-based Contrastive Replay for Online Continual Learning

Sep 26, 2023
Huiwei Lin, Shanshan Feng, Baoquan Zhang, Xutao Li, Yew-soon Ong, Yunming Ye

Figure 1 for HPCR: Holistic Proxy-based Contrastive Replay for Online Continual Learning
Figure 2 for HPCR: Holistic Proxy-based Contrastive Replay for Online Continual Learning
Figure 3 for HPCR: Holistic Proxy-based Contrastive Replay for Online Continual Learning
Figure 4 for HPCR: Holistic Proxy-based Contrastive Replay for Online Continual Learning
Viaarxiv icon

UER: A Heuristic Bias Addressing Approach for Online Continual Learning

Sep 08, 2023
Huiwei Lin, Shanshan Feng, Baoquan Zhang, Hongliang Qiao, Xutao Li, Yunming Ye

Figure 1 for UER: A Heuristic Bias Addressing Approach for Online Continual Learning
Figure 2 for UER: A Heuristic Bias Addressing Approach for Online Continual Learning
Figure 3 for UER: A Heuristic Bias Addressing Approach for Online Continual Learning
Figure 4 for UER: A Heuristic Bias Addressing Approach for Online Continual Learning
Viaarxiv icon

PCR: Proxy-based Contrastive Replay for Online Class-Incremental Continual Learning

Apr 10, 2023
Huiwei Lin, Baoquan Zhang, Shanshan Feng, Xutao Li, Yunming Ye

Figure 1 for PCR: Proxy-based Contrastive Replay for Online Class-Incremental Continual Learning
Figure 2 for PCR: Proxy-based Contrastive Replay for Online Class-Incremental Continual Learning
Figure 3 for PCR: Proxy-based Contrastive Replay for Online Class-Incremental Continual Learning
Figure 4 for PCR: Proxy-based Contrastive Replay for Online Class-Incremental Continual Learning
Viaarxiv icon

MetaDT: Meta Decision Tree for Interpretable Few-Shot Learning

Mar 03, 2022
Baoquan Zhang, Hao Jiang, Xutao Li, Shanshan Feng, Yunming Ye, Rui Ye

Figure 1 for MetaDT: Meta Decision Tree for Interpretable Few-Shot Learning
Figure 2 for MetaDT: Meta Decision Tree for Interpretable Few-Shot Learning
Figure 3 for MetaDT: Meta Decision Tree for Interpretable Few-Shot Learning
Figure 4 for MetaDT: Meta Decision Tree for Interpretable Few-Shot Learning
Viaarxiv icon

SGMNet: Scene Graph Matching Network for Few-Shot Remote Sensing Scene Classification

Oct 09, 2021
Baoquan Zhang, Shanshan Feng, Xutao Li, Yunming Ye, Rui Ye

Figure 1 for SGMNet: Scene Graph Matching Network for Few-Shot Remote Sensing Scene Classification
Figure 2 for SGMNet: Scene Graph Matching Network for Few-Shot Remote Sensing Scene Classification
Figure 3 for SGMNet: Scene Graph Matching Network for Few-Shot Remote Sensing Scene Classification
Figure 4 for SGMNet: Scene Graph Matching Network for Few-Shot Remote Sensing Scene Classification
Viaarxiv icon

RAP-Net: Region Attention Predictive Network for Precipitation Nowcasting

Oct 03, 2021
Chuyao Luo, ZhengZhang, Rui Ye, Xutao Li, Yunming Ye

Figure 1 for RAP-Net: Region Attention Predictive Network for Precipitation Nowcasting
Figure 2 for RAP-Net: Region Attention Predictive Network for Precipitation Nowcasting
Figure 3 for RAP-Net: Region Attention Predictive Network for Precipitation Nowcasting
Figure 4 for RAP-Net: Region Attention Predictive Network for Precipitation Nowcasting
Viaarxiv icon

Prototype Completion for Few-Shot Learning

Aug 11, 2021
Baoquan Zhang, Xutao Li, Yunming Ye, Shanshan Feng

Figure 1 for Prototype Completion for Few-Shot Learning
Figure 2 for Prototype Completion for Few-Shot Learning
Figure 3 for Prototype Completion for Few-Shot Learning
Figure 4 for Prototype Completion for Few-Shot Learning
Viaarxiv icon

MetaNODE: Prototype Optimization as a Neural ODE for Few-Shot Learning

Mar 26, 2021
Baoquan Zhang, Xutao Li, Yunming Ye, Shanshan Feng, Rui Ye

Figure 1 for MetaNODE: Prototype Optimization as a Neural ODE for Few-Shot Learning
Figure 2 for MetaNODE: Prototype Optimization as a Neural ODE for Few-Shot Learning
Figure 3 for MetaNODE: Prototype Optimization as a Neural ODE for Few-Shot Learning
Figure 4 for MetaNODE: Prototype Optimization as a Neural ODE for Few-Shot Learning
Viaarxiv icon

Prototype Completion with Primitive Knowledge for Few-Shot Learning

Sep 12, 2020
Baoquan Zhang, Xutao Li, Yunming Ye, Zhichao Huang, Lisai Zhang

Figure 1 for Prototype Completion with Primitive Knowledge for Few-Shot Learning
Figure 2 for Prototype Completion with Primitive Knowledge for Few-Shot Learning
Figure 3 for Prototype Completion with Primitive Knowledge for Few-Shot Learning
Figure 4 for Prototype Completion with Primitive Knowledge for Few-Shot Learning
Viaarxiv icon