Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Rui-Qi Li

RAUNet: Residual Attention U-Net for Semantic Segmentation of Cataract Surgical Instruments


Oct 02, 2019
Zhen-Liang Ni, Gui-Bin Bian, Xiao-Hu Zhou, Zeng-Guang Hou, Xiao-Liang Xie, Chen Wang, Yan-Jie Zhou, Rui-Qi Li, Zhen Li

* Accepted by the 26th International Conference on Neural Information Processing (ICONIP2019). arXiv admin note: cs.CV => eess.IV cs.CV 

  Access Paper or Ask Questions