Alert button
Picture for Mengjuan Liu

Mengjuan Liu

Alert button

Promoting Open-domain Dialogue Generation through Learning Pattern Information between Contexts and Responses

Sep 06, 2023
Mengjuan Liu, Chenyang Liu, Yunfan Yang, Jiang Liu, Mohan Jing

Figure 1 for Promoting Open-domain Dialogue Generation through Learning Pattern Information between Contexts and Responses
Figure 2 for Promoting Open-domain Dialogue Generation through Learning Pattern Information between Contexts and Responses
Figure 3 for Promoting Open-domain Dialogue Generation through Learning Pattern Information between Contexts and Responses
Figure 4 for Promoting Open-domain Dialogue Generation through Learning Pattern Information between Contexts and Responses
Viaarxiv icon

From CNN to Transformer: A Review of Medical Image Segmentation Models

Aug 10, 2023
Wenjian Yao, Jiajun Bai, Wei Liao, Yuheng Chen, Mengjuan Liu, Yao Xie

Figure 1 for From CNN to Transformer: A Review of Medical Image Segmentation Models
Figure 2 for From CNN to Transformer: A Review of Medical Image Segmentation Models
Figure 3 for From CNN to Transformer: A Review of Medical Image Segmentation Models
Figure 4 for From CNN to Transformer: A Review of Medical Image Segmentation Models
Viaarxiv icon

Multi-Dimensional Self Attention based Approach for Remaining Useful Life Estimation

Dec 12, 2022
Zhi Lai, Mengjuan Liu, Yunzhu Pan, Dajiang Chen

Figure 1 for Multi-Dimensional Self Attention based Approach for Remaining Useful Life Estimation
Figure 2 for Multi-Dimensional Self Attention based Approach for Remaining Useful Life Estimation
Figure 3 for Multi-Dimensional Self Attention based Approach for Remaining Useful Life Estimation
Figure 4 for Multi-Dimensional Self Attention based Approach for Remaining Useful Life Estimation
Viaarxiv icon

Real-time Bidding Strategy in Display Advertising: An Empirical Analysis

Nov 30, 2022
Mengjuan Liu, Zhengning Hu, Zhi Lai, Daiwei Zheng, Xuyun Nie

Figure 1 for Real-time Bidding Strategy in Display Advertising: An Empirical Analysis
Figure 2 for Real-time Bidding Strategy in Display Advertising: An Empirical Analysis
Figure 3 for Real-time Bidding Strategy in Display Advertising: An Empirical Analysis
Figure 4 for Real-time Bidding Strategy in Display Advertising: An Empirical Analysis
Viaarxiv icon

Bid Optimization using Maximum Entropy Reinforcement Learning

Oct 11, 2021
Mengjuan Liu, Jinyu Liu, Zhengning Hu, Yuchen Ge, Xuyun Nie

Figure 1 for Bid Optimization using Maximum Entropy Reinforcement Learning
Figure 2 for Bid Optimization using Maximum Entropy Reinforcement Learning
Figure 3 for Bid Optimization using Maximum Entropy Reinforcement Learning
Figure 4 for Bid Optimization using Maximum Entropy Reinforcement Learning
Viaarxiv icon