Alert button

AlignZeg: Mitigating Objective Misalignment for Zero-shot Semantic Segmentation

Apr 08, 2024
Jiannan Ge, Lingxi Xie, Hongtao Xie, Pandeng Li, Xiaopeng Zhang, Yongdong Zhang, Qi Tian

Figure 1 for AlignZeg: Mitigating Objective Misalignment for Zero-shot Semantic Segmentation
Figure 2 for AlignZeg: Mitigating Objective Misalignment for Zero-shot Semantic Segmentation

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: