Alert button

MA4DIV: Multi-Agent Reinforcement Learning for Search Result Diversification

Mar 27, 2024
Yiqun Chen, Jiaxin Mao, Yi Zhang, Dehong Ma, Long Xia, Jun Fan, Daiting Shi, Zhicong Cheng, Simiu Gu, Dawei Yin

Figure 1 for MA4DIV: Multi-Agent Reinforcement Learning for Search Result Diversification
Figure 2 for MA4DIV: Multi-Agent Reinforcement Learning for Search Result Diversification
Figure 3 for MA4DIV: Multi-Agent Reinforcement Learning for Search Result Diversification
Figure 4 for MA4DIV: Multi-Agent Reinforcement Learning for Search Result Diversification

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: