Alert button

A Federated Parameter Aggregation Method for Node Classification Tasks with Different Graph Network Structures

Mar 24, 2024
Hao Song, Jiacheng Yao, Zhengxi Li, Shaocong Xu, Shibo Jin, Jiajun Zhou, Chenbo Fu, Qi Xuan, Shanqing Yu

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: