Alert button

Evaluation Ethics of LLMs in Legal Domain

Mar 17, 2024
Ruizhe Zhang, Haitao Li, Yueyue Wu, Qingyao Ai, Yiqun Liu, Min Zhang, Shaoping Ma

Figure 1 for Evaluation Ethics of LLMs in Legal Domain
Figure 2 for Evaluation Ethics of LLMs in Legal Domain
Figure 3 for Evaluation Ethics of LLMs in Legal Domain
Figure 4 for Evaluation Ethics of LLMs in Legal Domain

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: