MAP: MAsk-Pruning for Source-Free Model Intellectual Property Protection

Add code
Mar 07, 2024
Boyang Peng, Sanqing Qu, Yong Wu, Tianpei Zou, Lianghua He, Alois Knoll, Guang Chen, changjun jiang

Figure 1 for MAP: MAsk-Pruning for Source-Free Model Intellectual Property Protection
Figure 2 for MAP: MAsk-Pruning for Source-Free Model Intellectual Property Protection
Figure 3 for MAP: MAsk-Pruning for Source-Free Model Intellectual Property Protection
Figure 4 for MAP: MAsk-Pruning for Source-Free Model Intellectual Property Protection

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: