Alert button

SimFair: Physics-Guided Fairness-Aware Learning with Simulation Models

Feb 05, 2024
Zhihao Wang, Yiqun Xie, Zhili Li, Xiaowei Jia, Zhe Jiang, Aolin Jia, Shuo Xu

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: