Alert button

TAROT: A Hierarchical Framework with Multitask Co-Pretraining on Semi-Structured Data towards Effective Person-Job Fit

Jan 15, 2024
Yihan Cao, Xu Chen, Lun Du, Hao Chen, Qiang Fu, Shi Han, Yushu Du, Yanbin Kang, Guangming Lu, Zi Li

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: