Alert button

Making Large Language Models Better Knowledge Miners for Online Marketing with Progressive Prompting Augmentation

Dec 08, 2023
Chunjing Gan, Dan Yang, Binbin Hu, Ziqi Liu, Yue Shen, Zhiqiang Zhang, Jinjie Gu, Jun Zhou, Guannan Zhang

Figure 1 for Making Large Language Models Better Knowledge Miners for Online Marketing with Progressive Prompting Augmentation
Figure 2 for Making Large Language Models Better Knowledge Miners for Online Marketing with Progressive Prompting Augmentation
Figure 3 for Making Large Language Models Better Knowledge Miners for Online Marketing with Progressive Prompting Augmentation
Figure 4 for Making Large Language Models Better Knowledge Miners for Online Marketing with Progressive Prompting Augmentation

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: