Alert button

VBench: Comprehensive Benchmark Suite for Video Generative Models

Nov 29, 2023
Ziqi Huang, Yinan He, Jiashuo Yu, Fan Zhang, Chenyang Si, Yuming Jiang, Yuanhan Zhang, Tianxing Wu, Qingyang Jin, Nattapol Chanpaisit, Yaohui Wang, Xinyuan Chen, Limin Wang, Dahua Lin, Yu Qiao, Ziwei Liu

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: