Alert button

VehicleGAN: Pair-flexible Pose Guided Image Synthesis for Vehicle Re-identification

Nov 27, 2023
Baolu Li, Ping Liu, Lan Fu, Jinlong Li, Jianwu Fang, Zhigang Xu, Hongkai Yu

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: