Alert button

Capacity-based Spatial Modulation Constellation and Pre-scaling Design

Oct 24, 2023
Xinghao Guo, Hanjiang Hong, Yin Xu, Yi-yan Wu, Dazhi He, Wenjun Zhang

Figure 1 for Capacity-based Spatial Modulation Constellation and Pre-scaling Design
Figure 2 for Capacity-based Spatial Modulation Constellation and Pre-scaling Design
Figure 3 for Capacity-based Spatial Modulation Constellation and Pre-scaling Design
Figure 4 for Capacity-based Spatial Modulation Constellation and Pre-scaling Design

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: