Alert button

APP: Adaptive Prototypical Pseudo-Labeling for Few-shot OOD Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 20, 2023
Pei Wang, Keqing He, Yutao Mou, Xiaoshuai Song, Yanan Wu, Jingang Wang, Yunsen Xian, Xunliang Cai, Weiran Xu

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: