Alert button

AdLER: Adversarial Training with Label Error Rectification for One-Shot Medical Image Segmentation

Sep 02, 2023
Xiangyu Zhao, Sheng Wang, Zhiyun Song, Zhenrong Shen, Linlin Yao, Haolei Yuan, Qian Wang, Lichi Zhang

Figure 1 for AdLER: Adversarial Training with Label Error Rectification for One-Shot Medical Image Segmentation
Figure 2 for AdLER: Adversarial Training with Label Error Rectification for One-Shot Medical Image Segmentation
Figure 3 for AdLER: Adversarial Training with Label Error Rectification for One-Shot Medical Image Segmentation
Figure 4 for AdLER: Adversarial Training with Label Error Rectification for One-Shot Medical Image Segmentation

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: