Alert button

Continual Learning for Generative Retrieval over Dynamic Corpora

Aug 29, 2023
Jiangui Chen, Ruqing Zhang, Jiafeng Guo, Maarten de Rijke, Wei Chen, Yixing Fan, Xueqi Cheng

Figure 1 for Continual Learning for Generative Retrieval over Dynamic Corpora
Figure 2 for Continual Learning for Generative Retrieval over Dynamic Corpora
Figure 3 for Continual Learning for Generative Retrieval over Dynamic Corpora
Figure 4 for Continual Learning for Generative Retrieval over Dynamic Corpora

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: