Alert button

UniDoc: A Universal Large Multimodal Model for Simultaneous Text Detection, Recognition, Spotting and Understanding

Aug 19, 2023
Hao Feng, Zijian Wang, Jingqun Tang, Jinghui Lu, Wengang Zhou, Houqiang Li, Can Huang

Figure 1 for UniDoc: A Universal Large Multimodal Model for Simultaneous Text Detection, Recognition, Spotting and Understanding
Figure 2 for UniDoc: A Universal Large Multimodal Model for Simultaneous Text Detection, Recognition, Spotting and Understanding
Figure 3 for UniDoc: A Universal Large Multimodal Model for Simultaneous Text Detection, Recognition, Spotting and Understanding
Figure 4 for UniDoc: A Universal Large Multimodal Model for Simultaneous Text Detection, Recognition, Spotting and Understanding

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: