Alert button

VisKoP: Visual Knowledge oriented Programming for Interactive Knowledge Base Question Answering

Jul 06, 2023
Zijun Yao, Yuanyong Chen, Xin Lv, Shulin Cao, Amy Xin, Jifan Yu, Hailong Jin, Jianjun Xu, Peng Zhang, Lei Hou, Juanzi Li

Figure 1 for VisKoP: Visual Knowledge oriented Programming for Interactive Knowledge Base Question Answering
Figure 2 for VisKoP: Visual Knowledge oriented Programming for Interactive Knowledge Base Question Answering
Figure 3 for VisKoP: Visual Knowledge oriented Programming for Interactive Knowledge Base Question Answering
Figure 4 for VisKoP: Visual Knowledge oriented Programming for Interactive Knowledge Base Question Answering

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: