Alert button

InferTurbo: A Scalable System for Boosting Full-graph Inference of Graph Neural Network over Huge Graphs

Jul 01, 2023
Dalong Zhang, Xianzheng Song, Zhiyang Hu, Yang Li, Miao Tao, Binbin Hu, Lin Wang, Zhiqiang Zhang, Jun Zhou

Figure 1 for InferTurbo: A Scalable System for Boosting Full-graph Inference of Graph Neural Network over Huge Graphs
Figure 2 for InferTurbo: A Scalable System for Boosting Full-graph Inference of Graph Neural Network over Huge Graphs
Figure 3 for InferTurbo: A Scalable System for Boosting Full-graph Inference of Graph Neural Network over Huge Graphs
Figure 4 for InferTurbo: A Scalable System for Boosting Full-graph Inference of Graph Neural Network over Huge Graphs

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: