Alert button

Faster Video Moment Retrieval with Point-Level Supervision

May 23, 2023
Xun Jiang, Zailei Zhou, Xing Xu, Yang Yang, Guoqing Wang, Heng Tao Shen

Figure 1 for Faster Video Moment Retrieval with Point-Level Supervision
Figure 2 for Faster Video Moment Retrieval with Point-Level Supervision
Figure 3 for Faster Video Moment Retrieval with Point-Level Supervision
Figure 4 for Faster Video Moment Retrieval with Point-Level Supervision

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: