Alert button

Exploring the Impact of Layer Normalization for Zero-shot Neural Machine Translation

May 16, 2023
Zhuoyuan Mao, Raj Dabre, Qianying Liu, Haiyue Song, Chenhui Chu, Sadao Kurohashi

Figure 1 for Exploring the Impact of Layer Normalization for Zero-shot Neural Machine Translation
Figure 2 for Exploring the Impact of Layer Normalization for Zero-shot Neural Machine Translation
Figure 3 for Exploring the Impact of Layer Normalization for Zero-shot Neural Machine Translation
Figure 4 for Exploring the Impact of Layer Normalization for Zero-shot Neural Machine Translation

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: