Alert button

Efficient Federated Learning with Enhanced Privacy via Lottery Ticket Pruning in Edge Computing

May 02, 2023
Yifan Shi, Kang Wei, Li Shen, Jun Li, Xueqian Wang, Bo Yuan, Song Guo

Figure 1 for Efficient Federated Learning with Enhanced Privacy via Lottery Ticket Pruning in Edge Computing
Figure 2 for Efficient Federated Learning with Enhanced Privacy via Lottery Ticket Pruning in Edge Computing
Figure 3 for Efficient Federated Learning with Enhanced Privacy via Lottery Ticket Pruning in Edge Computing
Figure 4 for Efficient Federated Learning with Enhanced Privacy via Lottery Ticket Pruning in Edge Computing

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: