Alert button

Img2Vec: A Teacher of High Token-Diversity Helps Masked AutoEncoders

Apr 25, 2023
Heng Pan, Chenyang Liu, Wenxiao Wang, Li Yuan, Hongfa Wang, Zhifeng Li, Wei Liu

Figure 1 for Img2Vec: A Teacher of High Token-Diversity Helps Masked AutoEncoders
Figure 2 for Img2Vec: A Teacher of High Token-Diversity Helps Masked AutoEncoders
Figure 3 for Img2Vec: A Teacher of High Token-Diversity Helps Masked AutoEncoders
Figure 4 for Img2Vec: A Teacher of High Token-Diversity Helps Masked AutoEncoders

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: