Alert button

Federated Learning of Shareable Bases for Personalization-Friendly Image Classification

Apr 16, 2023
Hong-You Chen, Jike Zhong, Mingda Zhang, Xuhui Jia, Hang Qi, Boqing Gong, Wei-Lun Chao, Li Zhang

Figure 1 for Federated Learning of Shareable Bases for Personalization-Friendly Image Classification
Figure 2 for Federated Learning of Shareable Bases for Personalization-Friendly Image Classification
Figure 3 for Federated Learning of Shareable Bases for Personalization-Friendly Image Classification
Figure 4 for Federated Learning of Shareable Bases for Personalization-Friendly Image Classification

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: