Alert button

Semantic Prompt for Few-Shot Image Recognition

Mar 24, 2023
Wentao Chen, Chenyang Si, Zhang Zhang, Liang Wang, Zilei Wang, Tieniu Tan

Figure 1 for Semantic Prompt for Few-Shot Image Recognition
Figure 2 for Semantic Prompt for Few-Shot Image Recognition
Figure 3 for Semantic Prompt for Few-Shot Image Recognition
Figure 4 for Semantic Prompt for Few-Shot Image Recognition

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: