Alert button

QI-TTS: Questioning Intonation Control for Emotional Speech Synthesis

Mar 14, 2023
Haobin Tang, Xulong Zhang, Jianzong Wang, Ning Cheng, Jing Xiao

Figure 1 for QI-TTS: Questioning Intonation Control for Emotional Speech Synthesis
Figure 2 for QI-TTS: Questioning Intonation Control for Emotional Speech Synthesis
Figure 3 for QI-TTS: Questioning Intonation Control for Emotional Speech Synthesis
Figure 4 for QI-TTS: Questioning Intonation Control for Emotional Speech Synthesis

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: