Alert button

Uniform Sequence Better: Time Interval Aware Data Augmentation for Sequential Recommendation

Dec 16, 2022
Yizhou Dang, Enneng Yang, Guibing Guo, Linying Jiang, Xingwei Wang, Xiaoxiao Xu, Qinghui Sun, Hong Liu

Figure 1 for Uniform Sequence Better: Time Interval Aware Data Augmentation for Sequential Recommendation
Figure 2 for Uniform Sequence Better: Time Interval Aware Data Augmentation for Sequential Recommendation
Figure 3 for Uniform Sequence Better: Time Interval Aware Data Augmentation for Sequential Recommendation
Figure 4 for Uniform Sequence Better: Time Interval Aware Data Augmentation for Sequential Recommendation

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: