Alert button

Masked Contrastive Pre-Training for Efficient Video-Text Retrieval

Dec 02, 2022
Fangxun Shu, Biaolong Chen, Yue Liao, Ke Gao, Shuwen Xiao, Wenyu Sun, Xiaobo Li, Yousong Zhu, Jinqiao Wang, Si Liu

Figure 1 for Masked Contrastive Pre-Training for Efficient Video-Text Retrieval
Figure 2 for Masked Contrastive Pre-Training for Efficient Video-Text Retrieval
Figure 3 for Masked Contrastive Pre-Training for Efficient Video-Text Retrieval
Figure 4 for Masked Contrastive Pre-Training for Efficient Video-Text Retrieval

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: