Alert button

PILE: Pairwise Iterative Logits Ensemble for Multi-Teacher Labeled Distillation

Nov 11, 2022
Lianshang Cai, Linhao Zhang, Dehong Ma, Jun Fan, Daiting Shi, Yi Wu, Zhicong Cheng, Simiu Gu, Dawei Yin

Figure 1 for PILE: Pairwise Iterative Logits Ensemble for Multi-Teacher Labeled Distillation
Figure 2 for PILE: Pairwise Iterative Logits Ensemble for Multi-Teacher Labeled Distillation
Figure 3 for PILE: Pairwise Iterative Logits Ensemble for Multi-Teacher Labeled Distillation
Figure 4 for PILE: Pairwise Iterative Logits Ensemble for Multi-Teacher Labeled Distillation

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: