Alert button

Corrected Evaluation Results of the NTCIR WWW-2, WWW-3, and WWW-4 English Subtasks

Oct 19, 2022
Tetsuya Sakai, Sijie Tao, Maria Maistro, Zhumin Chu, Yujing Li, Nuo Chen, Nicola Ferro, Junjie Wang, Ian Soboroff, Yiqun Liu

Figure 1 for Corrected Evaluation Results of the NTCIR WWW-2, WWW-3, and WWW-4 English Subtasks
Figure 2 for Corrected Evaluation Results of the NTCIR WWW-2, WWW-3, and WWW-4 English Subtasks
Figure 3 for Corrected Evaluation Results of the NTCIR WWW-2, WWW-3, and WWW-4 English Subtasks
Figure 4 for Corrected Evaluation Results of the NTCIR WWW-2, WWW-3, and WWW-4 English Subtasks

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: