Alert button

GIDN: A Lightweight Graph Inception Diffusion Network for High-efficient Link Prediction

Oct 11, 2022
Zixiao Wang, Yuluo Guo, Jin Zhao, Yu Zhang, Hui Yu, Xiaofei Liao, Hai Jin, Biao Wang, Ting Yu

Figure 1 for GIDN: A Lightweight Graph Inception Diffusion Network for High-efficient Link Prediction

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: