Alert button

GaitFi: Robust Device-Free Human Identification via WiFi and Vision Multimodal Learning

Aug 30, 2022
Lang Deng, Jianfei Yang, Shenghai Yuan, Han Zou, Chris Xiaoxuan Lu, Lihua Xie

Figure 1 for GaitFi: Robust Device-Free Human Identification via WiFi and Vision Multimodal Learning
Figure 2 for GaitFi: Robust Device-Free Human Identification via WiFi and Vision Multimodal Learning
Figure 3 for GaitFi: Robust Device-Free Human Identification via WiFi and Vision Multimodal Learning
Figure 4 for GaitFi: Robust Device-Free Human Identification via WiFi and Vision Multimodal Learning

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: