Alert button

HoVer-Trans: Anatomy-aware HoVer-Transformer for ROI-free Breast Cancer Diagnosis in Ultrasound Images

May 17, 2022
Yuhao Mo, Chu Han, Yu Liu, Min Liu, Zhenwei Shi, Jiatai Lin, Bingchao Zhao, Chunwang Huang, Bingjiang Qiu, Yanfen Cui, Lei Wu, Xipeng Pan, Zeyan Xu, Xiaomei Huang, Zaiyi Liu, Ying Wang, Changhong Liang

Figure 1 for HoVer-Trans: Anatomy-aware HoVer-Transformer for ROI-free Breast Cancer Diagnosis in Ultrasound Images
Figure 2 for HoVer-Trans: Anatomy-aware HoVer-Transformer for ROI-free Breast Cancer Diagnosis in Ultrasound Images
Figure 3 for HoVer-Trans: Anatomy-aware HoVer-Transformer for ROI-free Breast Cancer Diagnosis in Ultrasound Images
Figure 4 for HoVer-Trans: Anatomy-aware HoVer-Transformer for ROI-free Breast Cancer Diagnosis in Ultrasound Images

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: