Alert button

Federated Contrastive Learning for Dermatological Disease Diagnosis via On-device Learning

Feb 14, 2022
Yawen Wu, Dewen Zeng, Zhepeng Wang, Yi Sheng, Lei Yang, Alaina J. James, Yiyu Shi, Jingtong Hu

Figure 1 for Federated Contrastive Learning for Dermatological Disease Diagnosis via On-device Learning
Figure 2 for Federated Contrastive Learning for Dermatological Disease Diagnosis via On-device Learning
Figure 3 for Federated Contrastive Learning for Dermatological Disease Diagnosis via On-device Learning
Figure 4 for Federated Contrastive Learning for Dermatological Disease Diagnosis via On-device Learning

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: