Alert button

Cross-modal Contrastive Distillation for Instructional Activity Anticipation

Jan 18, 2022
Zhengyuan Yang, Jingen Liu, Jing Huang, Xiaodong He, Tao Mei, Chenliang Xu, Jiebo Luo

Figure 1 for Cross-modal Contrastive Distillation for Instructional Activity Anticipation
Figure 2 for Cross-modal Contrastive Distillation for Instructional Activity Anticipation
Figure 3 for Cross-modal Contrastive Distillation for Instructional Activity Anticipation
Figure 4 for Cross-modal Contrastive Distillation for Instructional Activity Anticipation

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: