Alert button

MetaFormer is Actually What You Need for Vision

Nov 22, 2021
Weihao Yu, Mi Luo, Pan Zhou, Chenyang Si, Yichen Zhou, Xinchao Wang, Jiashi Feng, Shuicheng Yan

Figure 1 for MetaFormer is Actually What You Need for Vision
Figure 2 for MetaFormer is Actually What You Need for Vision
Figure 3 for MetaFormer is Actually What You Need for Vision
Figure 4 for MetaFormer is Actually What You Need for Vision

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: