Alert button

PIMIP: An Open Source Platform for Pathology Information Management and Integration

Nov 09, 2021
Jialun Wu, Anyu Mao, Xinrui Bao, Haichuan Zhang, Zeyu Gao, Chunbao Wang, Tieliang Gong, Chen Li

Figure 1 for PIMIP: An Open Source Platform for Pathology Information Management and Integration
Figure 2 for PIMIP: An Open Source Platform for Pathology Information Management and Integration
Figure 3 for PIMIP: An Open Source Platform for Pathology Information Management and Integration
Figure 4 for PIMIP: An Open Source Platform for Pathology Information Management and Integration

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: