Alert button

LICHEE: Improving Language Model Pre-training with Multi-grained Tokenization

Aug 03, 2021
Weidong Guo, Mingjun Zhao, Lusheng Zhang, Di Niu, Jinwen Luo, Zhenhua Liu, Zhenyang Li, Jianbo Tang

Figure 1 for LICHEE: Improving Language Model Pre-training with Multi-grained Tokenization
Figure 2 for LICHEE: Improving Language Model Pre-training with Multi-grained Tokenization
Figure 3 for LICHEE: Improving Language Model Pre-training with Multi-grained Tokenization
Figure 4 for LICHEE: Improving Language Model Pre-training with Multi-grained Tokenization

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: