Alert button

Towards Robust Visual Information Extraction in Real World: New Dataset and Novel Solution

Jan 24, 2021
Jiapeng Wang, Chongyu Liu, Lianwen Jin, Guozhi Tang, Jiaxin Zhang, Shuaitao Zhang, Qianying Wang, Yaqiang Wu, Mingxiang Cai

Figure 1 for Towards Robust Visual Information Extraction in Real World: New Dataset and Novel Solution
Figure 2 for Towards Robust Visual Information Extraction in Real World: New Dataset and Novel Solution
Figure 3 for Towards Robust Visual Information Extraction in Real World: New Dataset and Novel Solution
Figure 4 for Towards Robust Visual Information Extraction in Real World: New Dataset and Novel Solution

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: