Alert button

Joint Wasserstein Distribution Matching

Mar 01, 2020
JieZhang Cao, Langyuan Mo, Qing Du, Yong Guo, Peilin Zhao, Junzhou Huang, Mingkui Tan

Figure 1 for Joint Wasserstein Distribution Matching
Figure 2 for Joint Wasserstein Distribution Matching
Figure 3 for Joint Wasserstein Distribution Matching
Figure 4 for Joint Wasserstein Distribution Matching

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: