Alert button

Mitigating Gender Bias in Natural Language Processing: Literature Review

Jun 21, 2019
Tony Sun, Andrew Gaut, Shirlyn Tang, Yuxin Huang, Mai ElSherief, Jieyu Zhao, Diba Mirza, Elizabeth Belding, Kai-Wei Chang, William Yang Wang

Figure 1 for Mitigating Gender Bias in Natural Language Processing: Literature Review
Figure 2 for Mitigating Gender Bias in Natural Language Processing: Literature Review
Figure 3 for Mitigating Gender Bias in Natural Language Processing: Literature Review
Figure 4 for Mitigating Gender Bias in Natural Language Processing: Literature Review

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: