Alert button

Relative Geometry-Aware Siamese Neural Network for 6DOF Camera Relocalization

Jan 21, 2019
Qing Li, Jiasong Zhu, Rui Cao, Ke Sun, Jonathan M. Garibaldi, Qingquan Li, Bozhi Liu, Guoping Qiu

Figure 1 for Relative Geometry-Aware Siamese Neural Network for 6DOF Camera Relocalization
Figure 2 for Relative Geometry-Aware Siamese Neural Network for 6DOF Camera Relocalization
Figure 3 for Relative Geometry-Aware Siamese Neural Network for 6DOF Camera Relocalization
Figure 4 for Relative Geometry-Aware Siamese Neural Network for 6DOF Camera Relocalization

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: